Zdeněk Hřib

MUDr. Zdeněk Hřib
Vážené dámy, vážení pánové,
 
jsem velmi poctěn, že pro letošní ročník veletrhu obranných a bezpečnostních technologií jsem mohl převzít záštitu nad platformou Future Forces Forum.
 
V rámci hlavního města Prahy klademe velký důraz na aplikaci nejmodernějších bezpečnostních technologií a trendů, například v oblasti prevence a ochrany měkkých cílů. Jedním z cílů v této oblasti je modernizace městského kamerového systému, který využívají zástupci integrovaných záchranných složek a Městské policie hl. m. Prahy při řešení mimořádných událostí v ulicích naší metropole.
 
Zajištění IT provozu tak komplexní instituce jako je Magistrát hlavního města Prahy vyžaduje nemalé úsilí. Jedná se mimo jiné o poskytování služby zřízeným organizacím, městským částem a v neposlední řadě zejména obyvatelům hl. města Prahy. 
 
Počet kybernetických hrozeb narůstá, stejně tak rozmanitost možných útoků. V uplynulých letech se terčem takových útoků stal i pražský magistrát. Díky naší připravenosti a včasnému zásahu se nám ovšem podařilo ochránit všechny strategicky významné magistrátní servery a varovat před hrozícím nebezpečím i úřady městských částí. Ukazuje se tedy, že je zcela nezbytné tyto trendy monitorovat a ustavičně se adaptovat na nové technologie. V praxi to pro nás znamená tyto inovativní řešení implementovat v co možná nejkratším možném čase. Uplatňujeme aktivní, pragmatický a strategický přístup s cílem minimalizovat dopady případného útoku a mít okamžitý přehled o veškerých relevantních hrozbách. Nezbytnou součástí naší bezpečnostní strategie je dlouhodobá edukace uživatelů.
 
Věřím, že Future Forces Forum posune téma bezpečnostních technologií směrem kupředu i přes nejrůznější nové hrozby.
 
 
MUDr. Zdeněk HŘIB
primátor hl. m. Prahy

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.