FUTURE FORCES FORUM si velmi váží vyjádřené podpory, která pomáhá tento projekt úspěšně rozvíjet a podporovat tak zájmy státní správy, českého průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání. Srdečně děkujeme všem, kteří se jakoukoliv formou podílí na přípravě a organizaci.

POD ZÁŠTITOU

Prezident České republiky


www.hrad.cz

Předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky


www.psp.cz

Předseda Senátu Parlamentu České republiky


www.senat.cz

Vláda České republiky


www.vlada.cz

Ministerstvo zahraničních věcí


www.mzv.cz

Ministerstvo obrany


www.army.cz

Ministerstvo vnitra


www.mvcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu


www.mpo.cz

Ministerstvo zdravotnictví


www.mzcr.cz

NATO Centre of Excellence for Military Medicine


www.coemed.org

NATO JCBRN Defence Centre of Excellence


www.jcbrncoe.cz

Národní bezpečnostní úřad


www.nbu.cz

Policejní prezidium


www.policie.cz

Policie České republiky


www.policie.cz

Hasičský záchranný sbor


www.hzscr.cz

Vězeňská služba


www.vscr.cz

Generální ředitelství cel


www.celnisprava.cz

Český telekomunikační úřad


www.ctu.eu

Magistrát hl. m. Praha


www.praha.eu

Akademie věd České republiky


www.avcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky


www.spcr.cz

Hospodářská komora České republiky


www.komoracz.eu

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu


www.aobp.cz

Stálá delegace ČR při NATO


www.mzv.cz/nato.brussels/en

AFCEA, Česká pobočka


www.afcea.cz

Centrum kybernetické bezpečnosti


https://www.kybercentrum.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost


https://www.govcert.cz

Vysoká škola Karla Engliše


www.vske.cz


ZA PODPORY

Armáda České republiky


www.acr.army.cz

Evropská obranná agentura (EDA)


www.eda.europa.eu

NATO Committee of the Chiefs of Military Medical Services (COMEDS)


www.coemed.org/resources/comeds

Univerzita obrany


www.unob.cz

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky


www.mlcc.army.cz

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany


www.cbrn-liberec.army.cz/

Vojenský zdravotní ústav


www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=86977

CIMM - International Committee of Military Medicine


www.cimm-icmm.org

Agentura vojenského zdravotnictví


www.zdravotnictvi.army.cz/

Generální štáb Armády České republiky


www.army.cz/en/armed-forces/organisational-structure/default.htm

United States European Command


www.eucom.mil

Policejní akademie


www.polac.cz

Městská policie hl. m. Prahy


www.mppraha.cz

Národní centrum kybernetické bezpečnosti


www.govcert.cz

Asociace výzkumných organizací


www.avo.cz

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků


www.medtechnik.cz

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva


www.guns.cz

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy


www.zzshmp.cz

Akademie ozbrojených sil generála Milana R. Štefánika


www.aos.sk

CzechTrade


www.czechtrade.cz

CzechInvest


www.czechinvest.org

Akademie Policejního sboru v Bratislavě


www.akademiapz.sk

ICT NETWORK NEWS


https://cz.ict-nn.com/

ČIMIB


www.cimib.cz

ICT UNIE o.s.


www.ictu.cz

Safer Internet CZ


www.saferinternet.cz

ČTPT - Česká technologická platforma pro textil


www.ctpt.cz

Chemické vojsko


SÚJCHBO


NATO Science & Technology Organization


www.sto.nato.int

NATO LCG DSS


NATO EOD COE


Vojenská policie


Speciální síly


Copernicus


NATO M&S COE


CEVRO Institut, z.ú.


www.cevroinstitut.cz

Český červený kříž


www.cervenykriz.eu

Kybez


www.kybez.cz

Česká společnost pro systémovou integraci


www.cssi.cz/czech-society-systems-integration

Zväz elektrotechnického priemyslu SR


zep.sk/


© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.