Jan Lipavský
Vážené dámy, Vážení pánové,
 
Je mi velkou ctí Vás pozdravit u příležitosti konání letošního ročníku Future Forces Forum. Tato nyní již tradiční akce představuje jedinečnou příležitost pro setkávání odborníků z řad bezpečnostní komunity, partnerských zemí i mezinárodních multilaterálních formátů. O úspěchu tohoto projektu svědčí fakt, že se mu během uplynulých let podařilo pevně zakořenit a vyprofilovat do podoby jedné z nejvýznamnějších akcí tohoto typu ve střední Evropě.
 
Žijeme v době, která přináší nebývalého množství vzájemně se překrývajících událostí, výzev, hrozeb i krizí. Ty mají v řadě případů rovněž bezpečnostní dopady. Jedním z důležitých aspektů čelení výzvám je schopnost komunikace a spolupráce - ať již napříč rezorty, mezi státní, veřejnou a komerční sférou nebo se zahraničními partnery.
 
Česká republika je moderní zemí s velkým technologickým a inovačním potenciálem. Je si ale rovněž vědoma potřeby a přidané hodnoty spolupráce se spojenci a partnery, jakož i aktivního působení v rámci např. EU či NATO.
 
Tato spolupráce a setkávání zástupců různých sfér, institucí a vědeckých pracovišť je nezbytným předpokladem pro schopnost adaptace na dynamický technologický vývoj, jehož jsme svědky. Nové tzv. disruptivní technologie mají potenciál zásadním způsobem změnit mj. zajišťování bezpečnosti státu. Je proto nezbytné udržet s těmito trendy krok.
 
Future Forces Forum představuje v této oblasti důležitý přínos. Přeji tomuto projektu mnoho úspěchů.
 

Jan LIPAVSKÝ
Ministr zahraničních věcí

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.