Vladimír Vlček

genpor. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., MBA
Vážené dámy a pánové, účastníci Future Forces Forum.
 
Je mi velkou ctí se i letos této významné mezinárodní platformy účastnit. Hasičský záchranný sbor České republiky je již pravidelným partnerem této akce a musím říci, že každý ročník
je pro nás velmi přínosný. 
 
V posledních letech jsme museli velmi rychle a operativně začít reagovat na složité mimořádné události, se kterými jsme se setkali buď úplně poprvé, nebo byly svým rozsahem výjimečné,
a to jak v rámci České republiky, ale také i celosvětově. Ať už se jednalo o pandemii Covid-19 nebo živelní pohromy typu tornáda či rozsáhlých lesních požárů. U všech těchto událostí
se musíme spoléhat nejen na zkušenosti a dobrý výcvik, ale také na techniku. Její neustálá modernizace a následování nejnovějších trendů je pro hasiče nezbytností. 
 
Při minulém ročníku Future Forces Forum jsme představili zodolněná vozidla TITAN
a TRITON, která byla od té doby nasazena při velkém množství nejrůznějších mimořádných událostí. Tato vozidla, která vycházejí z vojenských technologií, slouží k záchraně životů, zdraví a majetku a hlavně chrání při výkonu služby samotné hasiče.
Tato vozidla letos doplníme ještě o Cisternové vozidlo pro velkoobjemové hašení. Je určeno primárně jako zásobárna hasiva, především při lesních požárech.
 
Věřím, že i letošní ročník přinese řadu cenných zkušeností, inspiraci a informace
o nejnovějších technologiích. Je totiž jasné, že jedině při vzájemné spolupráci s dalšími složkami IZS jsme schopni hrozbám moderní doby ustát. Jsem také velmi mile překvapen, kolik domácích i zahraničních expertů se sejde při odborných doprovodných akcích, což nám dává také možnost osobního setkání.
 
Přeji celému organizačnímu týmu, aby letošní ročník Future Forces Forum proběhl
bez komplikací a přinesl očekávaný výsledek. Jsem přesvědčen, že tento typ akce bude nejen přínosem, ale i inspirací do budoucna.
 
 
genpor. Ing. Vladimír VLČEK Ph.D., MBA
generální ředitel
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.