Marek Šimandl

brig. gen. Mgr. Marek Šimandl, MPA
Vážené dámy, vážení pánové
 
Veletrh Future Forces Forum, který soustřeďuje nejnovější technologie v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti, získává ve světle uplynulých událostí stále více na své důležitosti. Jsem potěšen, že mohu jménem Celní správy ČR převzít záštitu na tímto projektem. 
 
Celní správa ČR je bezpečnostním sborem, který má vedle ochrany finančních zájmů ČR a EU nezastupitelnou roli i v oblasti ochrany a bezpečnosti občanů EU. Nároky kladené na celní správy Evropské unie se ze strany Evropské komise v poslední době rapidně zvyšují, a to zejména v nefiskální oblasti, např. v oblasti sankcí. Úkoly spojené s fiskální kontrolou zboží však zůstávají stejné, přestože aktivit vedoucích k obcházení platby cel, daní a jiných poplatků při dovozu zboží neubývá. Při výkonu služby se soustředíme nejen na kontroly zboží vstupujícího na území EU, ale i na zboží pohybující se na vnitřním trhu. Pro zajištění rychlého a efektivního výkonu činnosti využívá Celní správa ČR nejmodernější technologie.  V průběhu uplynulých dvou let jsme pořídili z evropských projektů např. speciální vozidlo na detekci omamných a psychotropních látek obsahující nejmodernější technologie jako ruční rentgen, endoskop a Ramanův spektrometr, nebo dva mobilní zavazadlové rentgeny, přičemž jeden z nich skenuje na bázi dvoupohledové technologie. Oba rentgeny jsme nasadili v rámci mezinárodní spolupráce s Finanční správou Slovenské republiky při ochraně vnější hranice Evropské unie mezi Slovenskem a Ukrajinou.
 
Veletrh FFF vytváří prostor pro sledování nových trendů a vývoje v oblasti bezpečnosti a obrany a vzájemnou výměnu zkušeností na mezinárodní úrovní, která je pro bezpečnostní sbory nepostradatelná. 
 
 
 
brig. gen. Mgr. Marek ŠIMANDL, MPA
Generální ředitel Generálního ředitelství cel

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.