Jiří Hynek

Jiří Hynek
Vážené dámy, vážení pánové,
 
je mi velkou ctí vás po čtyřech letech opět přivítat v Praze na 14. ročníku mezinárodní platformy pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti Future Forces Forum 2022. Potkáváme se v nelehké době. Veletrh FFF byl vinou pandemie covidu-19 přesunut o dva roky. A i když, zdá se, už snad máme koronavirus více pod kontrolou než na počátku pandemie, neznamená to, že se vše vrací do starých kolejí. Bohužel, naopak. 
 
Z pandemie covidu-19 vyšel český obranný a bezpečnostní průmysl, možná paradoxně, silnější. I přes uzávěry a omezení se české firmy dokázaly skvěle přizpůsobit. Udržely své podnikání, nebo dokonce rostly. A hlavně, výrazně se podílely na zvládání pandemie. Přes veškeré obtíže se ukázalo, jak nesmírně důležité je toto odvětví pro chod státu, a to jak v době klidu, tak především v době krize. Tou nemusí být nutně válka, ale třeba energetická či potravinová krize nebo právě pandemie. A že takovým krizím v současnosti čelíme.
 
Celý svět nyní čelí řadě problémů. Pandemie, inflace, energetická krize, mezinárodní terorismus či válka na Ukrajině (a samozřejmě nejenom tam) – to jsou globální hrozby, kterým čelíme a bohužel to vypadá, že tu s námi nějakou dobu zůstanou. V době míru a blahobytu jsme jaksi pozapomněli, že prosperita a bezpečnost nejsou samozřejmostí a nikdy nejsou trvalé. Je potřeba to mít na paměti. Abychom v době krize nebyli závislí na dodávkách z jiných zemí, musíme myslet na svou soběstačnost a obranyschopnost už v době klidu. Štěstí přeje připraveným.
 
Proto vítám každou příležitost k posílení obrany a bezpečnosti České republiky a spojeneckých států. FFF považuji za velmi přínosnou platformu, jejíž jedinečnost spočívá v možnosti pohledu na oblast obrany a bezpečnosti z různých perspektiv. FFF umožňuje setkání a propojení odborníků z mnoha různých a specifických oblastí obrany a bezpečnosti na jednom místě. Jako již tradičně vítám možnost prezentace českého a obranného bezpečnostního průmyslu, který má ve světě velmi dobré jméno.
 
Je dobře, že FFF pravidelně navštěvují také zahraniční odborníci, díky čemuž dochází k interakci mezi nimi a reprezentanty tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu. Opět očekávám prostor pro řadu zajímavých seminářů, konferencí či zasedání odborných skupin a dalších příležitostí ke kvalitní a přínosné diskusi. 
 
Definice bezpečnosti se rok od roku proměňuje, vyvíjí a zahrnuje stále větší množství nových hrozeb. Pojmy jako kybernetická bezpečnost či hybridní válka už téměř zevšedněly. Nyní se ale bohužel ukazuje, že ani „tradiční“, konvenční způsoby válčení nejsou minulostí. Je proto zapotřebí zejména zvýšení investic do oblasti vědy, výzkumu a inovací. Vývoj nových technologií a jejich využití jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na světových trzích. Jsem skutečně hrdý na to, že české firmy patří z hlediska inovačního technologického pokroku i kvality výrobků na mezinárodních trzích mezi světovou špičku. 
 
Jsem přesvědčen, že i přes současnou složitou situaci poskytne FFF všem zúčastněným potřebné informace o inovacích a nových technologiích, vývoji a výzkumu v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu včetně možností investic a podnikání. A také, že poslouží jako vhodná příležitost pro networking, získávání nových kontaktů a navozování nových partnerství či k posílení těch stávajících. Spolupráce je dnes vskutku potřeba.
 
Když hovořím o spolupráci, není to jen prázdná fráze. AOBP ve spolupráci s ukrajinskou asociací obranného průmyslu a organizátorem výstavy připravila stánek pro ukrajinský průmysl. Jeho smyslem je umožnit jednání B2B českým a ukrajinským firmám o možné spolupráci. Jedná se o vynikající příležitost pro naše firmy navázat osobní vztahy s ukrajinskými partnery nejen pro dodávky materiálu v současné době, ale také pro poválečnou spolupráci při obnově Ukrajiny. Doporučuji všem zastavit se na uvedeném stánku.
 
Jiří HYNEK
Prezident AOBP

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.