MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA | ODBORNÉ PANELY | PRACOVNÍ SKUPINY NATO | NETWORKING

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Platforma FFF pravidelně zahrnuje mezinárodní výstavu, konference, workshopy, panelové diskuse, bilaterální jednání i oficiální zasedání odborných pracovních skupin NATO, jejichž členové se aktivně zapojují do programu. FFF se rovněž účastní představitelé a příslušníci ozbrojených a bezpečnostních sborů, zástupci Parlamentu České republiky, vlády a vládních institucí, orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací, vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni domácí i zahraniční experti. Skladba programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.
 
Mezi hlavní témata FFF 2024 patří Autonomní systémy, robotika a umělá inteligence | Boj proti terorismu | Budoucnost pozemních sil | Budoucnost vzdušných sil | Protivzdušná obrana | CBRN | Individuální výstroj, výzbroj a ochrana | Integrované síly | Krizová a vojenská medicína | Krizový management a ochrana kritické infrastruktury | Kybernetická obrana a bezpečnost | Logistika | Nové a disruptivní technologie | Vnitřní bezpečnost a odolnost státu | Výcvik a simulace. V rámci výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.
 
Přečtěte si úvodní slova k FFF významných představitelů státu, obrany a bezpečnosti.
 
FFF 2022    Future Forces Exhibition    Future Forces Forum 2022    Future Forces Exhibition

OHLÉDNUTÍ ZA FFF 2022

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FFF 2024

Změna programu vyhrazena.

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.